Trung tâm HITC đã chấm xong điểm thi sát hạch CNTT kì tháng 04/2022. Điểm thi đã được thông báo qua email cho thí sinh tham dự kì thi.

Thí sinh chưa nhận được email vui lòng liên hệ chị Lê Hồng Hoa - Mobile: 0868976806. 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn