Hiện nay đã có chứng nhận Sát hạch CNTT kỳ Sát hạch Mùa Xuân năm 2021. Các bạn thí sinh đạt chứng nhận IP, FE theo quyết định số 1466/QĐ-BKHCN và 1467/QĐ-BKHCN ký ngày 04/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thể đến nhận chứng nhận theo địa chỉ và thời gian sau

Top Gun là chương trình mới của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản về CNTT (IPA) nhằm đào tạo và nuôi dưỡng những người có khả năng lãnh đạo cùng với ITPEC-tổ chức sát hạch CNTT và các công ty Nhật Bản thúc đẩy kỳ sát hạch CNTT theo chuẩn Nhật Bản. Chương trình Top Gun hàng năm sẽ chọn ra 2 thí sinh của mỗi nước thành viên.

Hiện nay đã có chứng nhận Sát hạch CNTT kỳ Sát hạch Mùa Thu năm 2019. Các bạn thí sinh đạt chứng nhận theo quyết định số 33889 (IP) và 3888 (FE)/QĐ-BKHCN ký ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thể đến nhận chứng nhận theo địa chỉ và thời gian sau

Hiện nay đã có chứng nhận Sát hạch CNTT kỳ Sát hạch Mùa Thu năm 2020. Các bạn thí sinh đạt chứng nhận theo quyết định số 3902 (IP) và 3901 (FE)/QĐ-BKHCN ký ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thể đến nhận chứng nhận theo địa chỉ và thời gian sau

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn