Từ 07/05/2012, Nhật Bản triển khai một chương trình nhập cư đặc biệt qua hệ thống tính điểm dành riêng cho nhân lực chất lượng cao, gọi trong tiếng nhật là koudoujinjai (高度人材), trong tiếng anh là Highly Skilled Foreign Professional (HSP hay HSFP). Đến 01/04/2015, HSP hay HSFP trở thành một loại visa ở Nhật.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn